Privacy Policy

Vanuit hartje Nederland is deze website gebouwd, en wordt ook door hen beheerd.


Privacy Verklaring


HuiskamerGeklets.nl wordt mogelijk gemaakt door SWOXIO INTERNATIONAL GROUP LIMITED, 20-22, Wenlock Road, London, England, N1 7GU United Kingdom.


Wanneer we in deze Privacy Verklaring de woorden HuiskamerGeklets.nl, 'ons', 'onze', 'wij', of 'we' gebruiken, hebben we het over ROSEMARY GROUP LTD. Deze Privacy Verklaring ('Privacybeleid') is van toepassing op al onze apps, diensten, functies, software en website (gezamenlijk 'Diensten'), tenzij anders wordt vermeld.


Via ons chat- en praat platform huiskamergeklets.nl verstrekt u privacy gevoelige gegevens( persoongegevens). Wij beschermen deze gegevens door ze op te slaan bij onze webhosting provider Godaddy in Europa.Bovendien is de website beveiligd met een SSL certificaat en onze eigen interne beveiliging.


Wij houden ons natuurlijk aan de eisen die de privacywetgeving in Europa stelt en dat betekent dat wij transparant zijn welke gegevens wij verwerken en ook alleen die persoonsgegevens zullen opslaan, die nodig zijn voor legitieme doeleinden.


Wij zullen u eerst uitdrukkelijk toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.


Het belangrijkste is dat wij uw (privacy) recht respecteren op uw verzoek ter inzage aan te bieden en daarna te corrigeren of te verwijderen.


Welke gegevens verwerken wij van u?


Via ons chat- en praat platform kunnen wij verschillende gegevens van u verkrijgen, omdat u deze zelf met ons deelt. Wij bewaren deze gegevens om u onze diensten aan te bieden en om alle gevraagde faciliteiten van ons platform aan u ter beschikking te stellen.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:


 1. Voornaam en achternaam

 2. Emailadres

 3. Betaalgegevens

 4. Geslacht

 5. Gebruikersnaam ook wel genoemd een nickname.

 6. Geboortedatum

 7. Mobile nummer

 8. IP-adres

 9. Online status

 10. Prive status

 11. Profiel foto / Avatar

 12. Afbeeldingen

 13. Uw gedeelde links

 14. Chat voorkeuren

 15. Welke groep u bent aangemeld en welke u actief in bent.

 16. Chatberichten

 17. Prive berichten

 18. Groeps berichten

Automatisch verzamelde gegevens


 1. Gebruiks- en logboekgegevens;
  We verzamelen dienstgerelateerde, diagnostische en prestatiegegevens. Dit omvat informatie over uw activiteiten (zoals hoe u onze Diensten gebruikt, hoe u communiceert met anderen via onze Diensten, en dergelijke), logbestanden en diagnostische, crash-, website- en prestatie registraties en -rapporten en statistieken.


 1. Cookies;

We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze Diensten, waaronder om onze op internet gebaseerde Diensten te verlenen, uw ervaringen te verbeteren, te begrijpen hoe onze Diensten worden gebruikt en om onze Diensten aan te passen. We gebruiken bijvoorbeeld cookies om WhatsApp voor internet en desktop en voor andere op internet gebaseerde diensten aan te bieden. We kunnen cookies ook gebruiken om te begrijpen welke veelgestelde vragen het meest worden geraadpleegd en u relevante inhoud te tonen die gerelateerd is aan onze Diensten.


Hoe gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt?


 1. Onze Diensten;

We exploiteren en verlenen onze Diensten, waaronder het verlenen van ondersteuning in een groep of chat, en het verbeteren, repareren en personaliseren van onze Diensten. We begrijpen hoe mensen onze Diensten gebruiken en analyseren en gebruiken de informatie die we hebben om onze Diensten te evalueren en verbeteren, nieuwe diensten en functies te onderzoeken, ontwikkelen en testen en om probleemoplossende activiteiten te verrichten. We gebruiken uw gegevens ook om te antwoorden wanneer u contact met ons opneemt en of als u een situatie in een chat rapporteert.


 1. Veiligheid en beveiliging;

We verifiëren accounts en activiteiten en bevorderen de veiligheid en beveiliging zowel binnen als buiten onze Diensten, zoals door het onderzoeken van verdachte activiteiten of schendingen van onze Voorwaarden en om te verzekeren dat onze Diensten rechtmatig worden gebruikt, wij vinden het uiterste belangrijk dat u veilig kan gebruik maken van onze platform en onze diensten.


Verstrekking aan derden en Wetgeving en bescherming


We kunnen uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als we te goeder trouw van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om:


 1. Te reageren op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op juridische procedures of op overheids verzoeken;

 2. Onze Voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te handhaven, waaronder voor het onderzoeken van mogelijke schendingen;

 3. Fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en aan te pakken; en (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van onze gebruikers, onze platform, de Rosemary Group LTD of anderen te beschermen.


 1. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, met behulp van een wettelijke verplichte verwerkingsovereenkomst met deze partners, om uw gegevens in alle tijden te beschermen, behalve als punt 3 en punt 1 in toepassing is.


Bewaartermijnen


De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw onze diensten en platform faciliteiten aan te bieden en ook bestellingen af te handelen bijvoorbeeld membership, VIP status, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens tot het opzeggen van het lidmaatschap en/of uw account of tot 6 maanden na laatste login.


De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens) en/of als u aanvullende informatie heeft gedeeld die geanonimiseerd op dat moment kan worden bijvoorbeeld voor statistieken en andere marketing doeleinden. En de chatberichten in publieke ruimtes / rooms op onze site worden in alle tijden bewaard voor veiligheid te bieden aan al onze gebruikers.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


De privacy statement van Google is beschikbaar op de volgende website; https://policies.google.com/privacy Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. En houden een logboek bij, wanneer u bent ingelogd en vanuit welke IP-adres. Als het systeem iets vreemd ontdekt dan wordt u op de hoogte gebracht via e-mail of per SMS en wij gegeven u de mogelijkheid om meteen actie te ondernemen. En wij zijn in alle tijd gemachtigd om uw account te blokkeren als wij het niet vertrouwen om u persoonsgegevens / account te beschermen.Autoriteit Persoonsgegevens & Klachten


Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


U kunt in alle tijde contact opnemen via de onderstaande e-mailadres en/of via het contactformulier en u wordt binnen 24/48 beantwoord.


[email protected]Wijzigingen Privacy Statement


HuiskamerGeklets.nl / SWOXIO INTERNATIONAL GROUP LIMITED, behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen.


U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.